שכר הנוטריון נקבע בהודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשע"ו – 2015 ומתעדכן מדי שנה.
להלן שכר שירותי הנוטריון החל מיום 01.01.2016.
על כל הסכומים יש להוסיף מע"מ.

אימות חתימה
אימות חתימת יחיד 164 ₪
כל חתימה של חותם נוסף על אותו המסמך 66 ₪
כל העתק נוסף על הראשון 66 ₪

אישור העתק צילומי של מסמך
לעמוד הראשון 66 ₪
לכל עמוד נוסף 5 ₪
כל העתק נוסף על הראשון
לעמוד הראשון 21 ₪
לכל עמוד נוסף 5 ₪

אישור נכונות של תרגום
עד מאה מילים ראשונות בתרגום 206 ₪
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן עד אלף מילים 164 ₪
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף 79 ₪
המילים הראשונות
כל אישור על הראשון 66 ₪

אישור צוואה
לחותם ראשון 238 ₪
לכל חותם נוסף 122 ₪
כל אישור נוסף על הראשון 73 ₪

אימות הסכם ממון
לאישור הראשון 364 ₪
כל אישור נוסף על הראשון 63 ₪

קבלה ואישור של תצהיר
למצהיר ראשון 166 ₪
לכל מצהיר נוסף 67 ₪
כל אישור נוסף על הראשון 66 ₪

עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי
כל דין שלא במשרד הנוטריון
לשעה הראשונה או חלק ממנה 533 ₪
לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 164 ₪

עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין
בין השעות 19:00 עד 08:00 למחרת או בימי מנוחה
ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע לעיל.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.